אנחנו שני בוגרי משרד האוצר, טל וולפסון וליאור תבורי, שהחליטו להקים פודקאסט שעוסק בנושאים כלכליים במטרה לשפר את השיח הכלכלי-חברתי בישראל.

במהלך עבודתנו המשותפת במשרד האוצר, ראינו עד כמה רמת השיח הציבורי בישראל משפיעה ישירות על המדיניות הנקבעת. לעתים רפורמות חשובות ״נתקעות״ בגלל חוסר בתמיכה הציבורית, ומנגד, לעתים הצעות מזיקות זוכות לתמיכה רבה ומקודמות. אנחנו מאמינים שהכרות עם צורת החשיבה הכלכלית, לימוד מהניסיון העולמי והתבססות על נתונים היא הכרחית להבנת המציאות הכלכלית שבה אנו חיים, ותוביל בסופו של דבר לקביעת מדיניות כלכלית נכונה יותר שתשפר את רמת החיים של כולנו. על אף שמאז המחאה החברתית של 2011 יש עניין ציבורי רב יותר מבעבר לנושאים אלה, רמת השיח הציבורי בישראל אינה מעמיקה דיו. לטעמנו קיים בציבור מחסור בידע כלכלי איכותי.

לכן, עם עזיבתנו את הממשלה החלטנו לפעול למען שיפור השיח על ידי הנגשת נושאים כלכליים לציבור הרחב בשפה פשוטה, תוך מתן דוגמאות אקטואליות והכרות עם הגורמים השותפים בגיבוש המדיניות הכלכלית. אנחנו מנסים להפשיט את הנושאים מסיסמאות חלולות ולהעביר לקהל המאזינים את הדילמות שבאמת מעסיקות את מקבלי ההחלטות. כמו כן, אנו נותנים הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליכי עיצוב המדיניות הכלכלית, מתוך הבנה שהדרך לשיפור המדיניות הכלכלית בישראל תלויה גם בשאלה איך המערכת הציבורית עובדת ולא רק מהן המטרות שרוצים להשיג.

חשוב לנו להדגיש שאיננו פועלים מטעם משרד האוצר, ומטבע הדברים גם לנו יש ביקורת על חלק מהמדיניות הקיימת. אך יש הרבה מהלכים טובים וחשובים שאינם מקודמים ומהלכים שגויים שכן מקודמים, ואנחנו מאמינים שהציבור ירוויח אם רמת הדיון בנושא זה תעלה.

מוזמנים לכתוב לנו כאן באתר או במייל – נשמח לעמוד בקשר, לשמוע רעיונות ולשתף פעולה עם יוזמות שונות. אתם גם יכולים להזמין אותנו להרצאות בנושאי כלכלה לקהלים שונים.