הקדשנו את הפרק לניתוח המאפיינים של החברה החרדית בישראל, ולהשפעותיה על החברה הישראלית. התמקדנו במגמות הדמוגרפיות והכלכליות שמאפיינות את החרדים, תוך הסתמכות על מגוון רחב של נתונים ומחקרים מקובלים. אחת הטענות המרכזיות שלנו היא שלשינויים דמוגרפיים יש השלכות מרחיקות לכת על מצב החברה והכלכלה, וכנראה שבטווח הארוך החברה בישראל עומדת להיות עניה יותר, מפולגת יותר וגזענית יותר.

תגובות

תגובות

כתיבת תגובה

חובה